Intagning & Öppet hus

Klätterträdet har öppet hus och visningskvällar, där intresserade vårdnadshavare kan få se lokalerna samt träffa pedagoger och föräldrar.

Intagningen sker i turordning efter hur länge familjen funnits med på intresselistan. På Klätterträdets förskola tillämpas syskonförtur.

Intagning

För att söka plats till ditt barn, behöver du maila till intagning@klattertradet.org och bifoga följande uppgifter:

  • Barnets namn
  • Födelsedata (År och månad)
  • Vårdnadshavarnas namn samt kontaktuppgifter (Adress, telefon och mailadress)
  • Önskat datum för förskolestart
  • övrigt som kan vara värdefullt att veta

Öppet hus

Nästa möjlighet att besöka förskolan är under ”Öppet hus” den 5/5 klockan 17.15

Välkommen!