Intagning & Öppet hus

Klätterträdet har öppet hus och visningskvällar, där intresserade vårdnadshavare kan få se lokalerna samt träffa pedagoger och föräldrar.

Intagningen sker i turordning efter hur länge familjen funnits med på intresselistan. På Klätterträdets förskola tillämpas syskonförtur.

Intagning

För att söka plats till ditt barn, behöver du maila till intagning@klattertradet.org och bifoga följande uppgifter:

  • Barnets namn
  • Födelsedata (År och månad)
  • Vårdnadshavarnas namn samt kontaktuppgifter (Adress, telefon och mailadress)
  • Önskat datum för förskolestart
  • Övrigt som kan vara värdefullt att veta

Öppet hus

Just nu har vi inget öppet hus inplanerat. Vi uppdaterar snart med en ny tid för vårterminen 2023. Men välkommen att höra av dig till oss så länge!