Verksamhet

På Klätterträdet vet vi att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga på att lära sig nya saker.

Vi arbetar enligt montessoripedagogiken, och då tar man bäst tillvara på barnets spontana lust genom att låta dess egna intresse vara motiv nog för att söka kunskap. Då skapar man förutsättningar för barnet att utvecklas till en harmonisk och självständig individ.

På Klätterträdet finns mängder av spännande material där barnet ges möjlighet att utföra praktiska saker men också till att träna logiskt och matematiskt tänkande. Genom lek och stimulans får barnet utlopp för fantasi och svar på sina många nyfikna frågor. De får experimentera, känna sig fram och öva sig inom olika områden. Allt enligt tanken ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”. En bärande del av montessoripedagogiken är det fria valet och barnets eget ansvar för en del av kunskapsinhämtningen.

Pedagogiken grundar sig på filosofin att alla individer är betydelsefulla och att allting på jorden har ett samband. Det är viktigt att ta vara på den miljö som vi lever i. Vi värderar respekt för sig själv, sina kamrater, sitt material, sin miljö och sina kunskaper. När man visar respekt för andra får man respekt tillbaka. Det stärker den egna självuppfattningen och självdiciplinen – självdiciplin som kommer innifrån och därmed är äkta.

Det är viktigt att lära ut med en positiv attityd för att barnen ska vilja söka nya erfarenheter och lära utifrån dessa.

Maria Montessori

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. Hon utarbetade en pedagogik som var revolutionerande genom att den byggde på barnens frivilliga medverkan och betonade deras rätt att utvecklas fritt.

I några svenska skolor började man praktisera Montessoris undervisningsmetoder redan på 20-talet, och efter hand har även den vanliga skolan tagit upp flera av hennes tankegångar. Fortfarande är Montessoripedagogiken den enda som konsekvent tar fasta på barnens verkliga behov och tror på deras inneboende förmåga och vilja att lära.

Maria Montessori upptäckte bland annat att:

  • Barn kan göra egna val.
  • Barn älskar att repetera övningar.
  • Barn har en otrolig förmåga till koncentration när de gör något som intresserar dem.
  • Barn älskar ordning och meningsfull sysselsättning.
  • En känsla av värdighet växer fram hos barnet när de själva får välja sysselsättning.

Vill du läsa mer om Maria Montessori och pedagogiken, gå in på montessoriförbundets hemsida: http://www.montessoriforbundet.se

En dag på Klätterträdet

Klätterträdet följer kommumens ramtider (6.15-18.30) och har öppet efter familjernas behov.

Vid 7:30 serveras frukost på småbarnsavdelningen Kottarna.

Efter frukost går ”Kottarna” ut på gården och de större barnen, ”Ekorrarna”, går in till sin avdelning och har montessoripass.

Innan lunch har båda avdelningarna samling. Vi pratar om vilken dag det är, vad det är för väder ute och annat som är aktuellt. Sedan sjunger vi eller också läser en pedagog högt för barnen.

Lunchen kommer från Sörby Herrgård. Det är god, näringsriktig mat som alltid serveras med mycket grönsaker. Barnen får själva lägga upp på sina tallrikar och hälla upp dricka – det erbjuds både mjölk och vatten till lunch. Efter maten dukar barnen av sina tallrikar och glas. Därefter vilar de flesta kottarna medan ekorrarna går ut på gården.

När ekorrarna kommit in och kottarna vaknat är det dags för mellanmål. Därefter fortsätter barnen att leka och arbeta med olika material.

Ekorrarna går till skogen, med matsäck, en gång i veckan så länge vädret tillåter – sedan har vi gymnastik istället. Under terminens gång besöker vi olika parker, biblioteket, muséer och andra kulterevenemang.