Börja hos oss

Är du intresserad av en plats på Klätterträdet? Gör en intresseanmälan till vår intagningsansvarige förälder. Det går också bra att prata med vår föreskolechef på förskolan.

Ibland är det många som vill börja, så det är en fördel att höra av sig i god tid.

Klätterträdet har öppet hus och visningskvällar där intresserade vårdnadshavare kan se lokalerna och träffa pedagoger och föräldrar.

Barngruppen fylls på med lämpliga åldersgrupper. Intagen går efter hur länge familjen funnits med på intresselistan. Klätterträdet har syskonförtur.

Intagningsansvarig förälder

E-post: Sofia Nordmark

Föreskolerektor

E-post: Jenny Hellman
Telefon: 011 - 17 01 50

Vad innebär ett föräldrakooperativ?

Klätterträdet drivs som en ekonomisk förening, där alla medlemmar skall vara med och delta i verksamheten. Detta kan man göra genom att man tillhör någon av verksamhetsgrupperna, t.ex. fixargruppen (som målar om väggar, monterar ihop möbler, lagar trasiga saker) eller inköpsgruppen. Man kan också sitta med i styrelsen, som är ansvarig för föreningens verksamhet. Styrelsen är den anställda personalens chef (det är dock föreskolechefen som leder den pedagogiska verksamheten).

Eftermiddagstjänst

Varje dag mellan klockan 12 och 16:30 arbetar en förälder i förskolans kök. Där tar vi bland annat hand om disken och förbereder mellanmålet. När vi är klara i köket hjälper vi till i barngruppen. Eftermiddagstjänsten sker efter ett rullande schema som grundas på antalet familjer.

Fixardag

Ungefär en gång i månaden traffas några ur föräldragruppen och gör en grunding städning och andra fixaruppgifter. På vardagar sköts städningen av en städfirma.

Som medlem i föreningen skall du

   - vara engagerad i Klätterträdet
   - delta i en verksamhetsgrupp och aktivt bidra med det du är bra på
   - delta under medlemsmöten
   - delta under gemensamma fixardagar
   - utföra eftermiddagstjänst enligt rullande schema

Bra att veta

På grund av att föräldrar ibland arbetar inom förskolan (t.ex. under eftermiddagstjänst) får alla föräldrar lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister (enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, SFS 2000:873).