Blankett för klagomål på verksamheten enligt skolagen kap 4 § 8

Enligt kapitel

4 § 8 i skollagen finns det reglerat att möjlighet finns att lämna klagomål mot förskolan.

I syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet är det angeläget att klagomål kommuniceras med de berörda. Lämpligen sker detta genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförts.

Klagomål från barn, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till förskolechefen, Klagomål gällande förskolechefen eller styrelsen lämnas till ordföranden.

När skriftliga klagomål framförs bör särskild blankett användas. Blanketten lämnas ifylld till ansvarig person, som också ansvarar för att utredning sker och lämnar skriftlig svar inom tre veckor till den som inlämnat klagomål.