Hållbar Utveckling

Klätterträdet jobbar för en hållbar utveckling på alla plan. Vi arbetar mot en giftfri och kemikaliesmart förskola och minimerar barnens exponering för kemikalier i förskolemiljön.

Vi har kommit långt och har rensat bland plastleksaker och andra föremål.

Förskolan har rutiner för hur vi städar och tvättar och vilka material vi köper in.

Klätterträdet använder bara miljö och allergivänliga produkter till kök och hygien.

Vi köper ekologiska livsmedel i första hand .

Alla pedagoger på förskolan har gått en webutbildning om giftfri förskolaunder våren 2018.

Vid framtida nybyggnationer eller upprustningar av förskolan ska man ha med arbetet med giftfri förskola i beräkningen.